En velorganisert arbeidsprosess med en åpen dialog er avgjørende for å oppnå et godt resultat. Punktene nedenfor gir et inntrykk av vår designprosess:

1.   Innledende konsultasjon: Avklare og vurdere kundens behov og ønsker
2.   Overordnet design: Fra idéer og planløsning til hensiktsmessig design
3.   Neste konsultasjon: Presentasjon til kunde, respons, dialog og rettelser
4.   Detaljert design: Basert på en godkjent overordnet design, lage: Himlingsplan; Lysplan; Gulvplan; Innredning (også skreddersøm); Collage, farger og materialer; Spesifikasjon for håndverkere; Innhenting av tilbud fra leverandører
5.   Oppfølging av prosjektet: Regelmessige møter med kunden, arbeidsmøter med håndverkere, kvalitetskontroll
6.   Siste konsultasjon: Avsluttende møte med kunden

Vi kan være behjelpelige med en komplett løsning (både design og prosjektstyring), en delløsning (design), eller ganske enkelt råd og veiledning – alt etter kundens ønsker. Etter en innledende vurdering av arbeidets omfang, kan vi være behjelpelige med kostnadsestimater for å bidra til et godt prosjekt i tråd med et realistisk budsjett. God design utgjør en liten del av et prosjekts samlede kostnader, men kan virkelig løfte prosjektets funksjonelle, estetiske og finansielle egenskaper.

Våre designere